Đại lý Kia

Kia Long Bien

Giới Thiệu Đại Lý Thaco Trường Hải – Kia Long Biên

Kia Long Biên là showroom đầu tiên được THACO Trường Hải xây dựng ở phía Bắc. Từ khi được thành...

KIA Giai Phong

Đại Lý Chính Thức Của Kia Motos – Kia Giải Phóng

Đại lý KIA Giải Phóng có mặt tại Hà Nội vào tháng 6/2008, sau đó 3 năm (9/2011) được nâng...

097.913.98.96